Deltok på slagverk på UKM, og gikk videre til fylkesfinalen: