24. til 28. mai var fire generasjoner jenter i familien på Oslotur: