Siste sjanse for Jonas til å være med på Barnas idrettsdag, til neste år er han 13 år og for stor til å delta:

Barnas idrettsdag