Fjerde bok i juli:

  “Mors gaver”

VisBildeServlet (1)

Av Cecilie Enger

En fantastisk flott bok som overbeviser meg viktigheten av julegavelistene som også jeg har ført  i ca. 20 år. Spennende om Cecilie Engers familie, her dukker flere kjente navn opp. Fra bokomslagets bakside: En varm og personlig beretning om å se en av sine nærmeste forsvinne inn i den store glemselen. Da Cecilie Engers mor havner på sykehjem, hardt rammet av Alzheimer, blir barndomshjemmet tømt og solgt i løpet av en helg. Under opprydningen finner Cecilie morens sirlig nedtegnede lister over samtlige av familiens julegaver gjennom fire tiår. Gaver gitt og gaver fått, til og fra mennesker med svært forskjellige livsskjebner. Med listene som utgangspunkt skriver Enger sin egen families historie, fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Samtidig fortelles en annen historie. I løpet av de to årene Cecilie Enger skriver Mors gaver, viskes morens hukommelse og personlighet gradvis ut. Denne romanen er en fortelling om gaver, erindring, og om vår lengsel etter å holde tiden fast.