To slitne menn, en liten og en stor, kommer hjem etter å ha rodd til Hestøya og tilbake:

Rotur