Simen gikk ut av videregående denne uken. Vi var på en flott avslutningsseremoni med middag, taler, underholdning og utdeling av vitnemål. Bilder av klassen ble også tatt:

Simens klasse

Simenferdig