Men ikke helt frivillig, dette er et produkt av en skoleoppgave:

malinvotter