Med årets julekortbilde ønsker vi alle kjent og kjære en fin jul!