Så var det skole for Simen og Malin igjen:

simenskoleyd21

malinskoleqi61