Ungene og jeg har produsert en del bivokslys. Noen av dem solgte Simen på julemesse i går:

bivokslyszj31

 

Så har vi laget julevinduer på kjøkkenet:

julevinduzc21

 

Sjablongene vi brukte til snøspraymotivene har Simen laget.