Jonas kjører traktor nesten hele tiden, og her har han søskenbarn Anna og tremenning Peder i vogna:

jonasannaogpeder7ia1