Det går framover, men nå er jeg så lei at det er mest viljen jeg ikke stoler på… Jeg må jo bare få dette prosjektet ferdig innen søndag:

olstatus21022jo1