Meløygjengen på Barnas Idrettsdag i Bodø:

Barnas idrettsdag