Slik kan det bli seende ut når en liten gutt får tak i en pakke kakao:

 jonas7rw11