Sedvanlig juleavslutning for skolen og barnehagen med flinke unger:

Avsl 1

Avsl 3

Avsl 5

Avsl 9

Avsl10

Avsl 6

Avsl11

Avsl 13