Så er de ferdige – Malins røde og hvite Selbuvotter…

ferdigeselbuvottergk41