Dette har jeg produsert av strikkerier i april:

aprilproduksjonen